Välkommen till vår nya och omarbetade hemsida! Vår hemsida har idag genomgått en stor förändring rent tekniskt sett, men vi har dock försökt att hålla kvar den "känsla" som fanns i originalsidan - som stöptes så bra av den forna medlemmen Lars-Erik Johansson. Orginalsidan finns dessutom kvar för beskådning här:
http://www.fb-myntklubb.se/old/index.php (den kommer dock inte att uppdateras mer)