Mötesarkiv sedan januari 2012

›› 2012: Måndagen den 16 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Svenska Mynt, en bildserie visas!

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 20 februari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor internetauktion

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 19 mars kl 19:00 - Årsmöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Lördag den 31 mars kl 10:00 - 16:00 - Myntmässa
M Y N T M Ä S S A
på Liljegården
kl 10:00 - 16:00

›› 2012: Måndagen den 16 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Ej fastställt

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 14 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Ett föredrag om medaljer

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 20 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Säsongsupptakt där du kan visa upp sommarens myntfynd

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 17 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Mynthandlarbesök

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 15 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor intern auktion

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 19 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Ej fastställt

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2012: Måndagen den 17 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julavslutning, luciakaffe, etc.

Håkan Johansson kommer även och visar, säljer och pratar mynt!

- Kaffe med dopp
- Julklappsbyte
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 21 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om polletter med Anders Stam

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 18 februari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor intern auktion

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 18 mars kl 19:00 - Årsmöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Lördagen den 6 april kl 10:00-16.00 - Myntmässa
M Y N T M Ä S S A
på Liljegården
kl 10:00 - 16:00

Ladda ned din inbjudan här!

›› 2013: Måndagen den 22 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Byteskväll - Ta med och byt dina dubletter

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 13 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Frågesport

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 19 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 16 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om polletter

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 21 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om äldre kopparmynt

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 18 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Mynthandlarbesök, Håkan Johansson besöker klubben med sitt myntlager. Samt blir det ett föredrag om mynt.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2013: Måndagen den 16 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julavslutning med julklappsbyte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 20 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Upptaktsträff för myntklubbar i Dalarna, Gävleborg

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 17 februari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor intern myntauktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 17 mars kl 19:00 - Årsmöte
Årsmöte

Kvällens tema: Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 14 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag "Kristidens betalningsmedel"

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 19 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Lokalmynt

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 18 augusti kl 18:00
Styrelsemöte

›› 2014: Måndagen den 18 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om lokalmynt

- Stor intern auktion
- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Lördag den 13 september kl 10:00-16.00
Gemensamt klubbmöte Gävle-, Hälsingland- och Dalaområdet

Nu är det dags att planera för återträffen som vi i Falu-Borlänge Myntklubb fick i uppdrag att arrangera.

När: Lördagen den 13 september
Tid: Kl. 10.00 - 16.00
Var: I vår klubblokal Liljegården, Borganäsvägen 22 Borlänge

Aktiviteter (preliminära tider):
Kl. 10.00Vi börjar dagen med en kopp kaffe/the och landgång. Lite mingel; vi pratar, köper, byter och säljer mynt med varandra
Kl. 11.00Litet föredrag av Leif Andersson om "Annorlunda betalningsmedel"
Kl. 12.00Liten lättlunch; Rostbiff med potatissallad, smör o bröd samt dryck.
Kl. 13.00Vi fortsätter att mingla och titta på Auktionsobjekten
Kl. 13.30Intern Numismatisk Auktion (inlämnade objekt av deltagarna, se nedan)
Kl. 15.30Vi avslutar dagen med en fika; kaffe, bulle och kaka.
Auktionsregler:- Varje deltagare får lämna in 5 st. numismatiska objekt som vi auktionerar ut helt kostnadsfritt (ingen provision uttages)
- Myntobjekten skall vara packade i TBT-ramar eller annat lämpligt material
- Vara väl märkta 1-5, samt nedtecknade på ett papper med eventuellt minimipris samt namn på deltagaren
Var god mejla eller ring och meddela hur många deltagare ni blir från klubben, för att vi skall kunna beräkna ungefärlig mat till självkostnadspris. Ca: 100 kr per person för hela dagen. Anmälan sker senast 5/9 till Leif Anderssson, tel. 070-76 87 100 eller e-post: www.bolean1@live.se

Varmt välkomna till en trevlig dag i numismatikens tecken i Borlänge!

/Styrelsen Falu-Borlänge Myntklubb

›› 2014: Måndagen den 15 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Ej fastställt

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 20 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Lennart Castenhag om Franska Medeltidsmynt

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2014: Måndagen den 17 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Mynthandlarbesök Håkan Johansson

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

- Styrelsemöte

›› 2014: Måndagen den 15 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julavslutning

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 19 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor intern auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 16 februari kl 18:00
Styrelsemöte

›› 2015: Måndagen den 16 februari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: ej fastställt

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 16 mars kl 19:00
Årsmöte

Kvällens tema: Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion

›› 2015: Lördagen den 18 april kl 10:00-16.00 - Myntmässa
M Y N T M Ä S S A
i Maserskolans aula
Den 6:e i ordningen
Med inbjudna handlare
kl 10:00 - 16:00

›› 2015: Måndagen den 20 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Leif Andersson - Lokala Valutor -

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mindre intern auktion

›› 2015: Lördag och söndag den 9-10 maj - SNF
Årsmöte SNF

SNF:s Svenska numismatiska Föreningen har förlagt sitt Årsmöte till Grand Hotel i Falun Se vidare på SNF:s hemsida: http://www.numismatik.se

›› 2015: Måndagen den 18 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Mynthandlarbesök Hans-Göran Johansson Gävle Myntklubb

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 17 augusti kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte

›› 2015: Måndagen den 17 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Semesterfyndet

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 21 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om Dalapolletter av Per-Erik Andersson

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 19 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Håkan Johansson kommer och visar och pratar om mynt

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 16 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Lokalmynt med Anders Dahlström och Leif Andersson

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2015: Måndagen den 21 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julavslutning

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 1 januari kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte

›› 2016: Måndagen den 1 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Klubbmöte med stor "Baklängesauktion"

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 15 februari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Birgitta Sandström: "Konst på medaljer"

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 21 mars kl 19:00
"Årsmöte"

- Kaffe med dopp
- Bytesauktion och liten auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Lördag den 16 april kl 18:00 - MYNT- och FRIMÄRKSMÄSSA
Mynt- & frimärksmässa vid Soltorgsskolans aula i Borlänge

›› 2016: Måndagen den 18 april kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte

›› 2016: Måndagen den 18 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Bytesauktion och liten auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 16 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor intern auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 22 augusti kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte
Stor medlemsauktion.
Bästa sommarfyndet.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 12 september kl 19:00
Månadsmöte
Temat bestäms på augustimötet.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 17 oktober kl 19:00
Månadsmöte
Mynthandlare Håkan Johansson. Håller också ett föredrag.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 21 november kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte
Birgitta Sandström håller föredrag om medaljer.
Dom stora internationella utställningarna, del 1.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2016: Måndagen den 19 december kl 19:00
Månadsmöte
Julklappsbyte och temat "Finaste myntet"
Föredrag - Vad fick man för pengarna förr

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Måndagen den 16 januari kl 19:00
Månadsmöte
Leif Andersson talar om Myntmasen och vår donation.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Måndagen den 20 februari kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte

›› 2017: Måndagen den 20 februari kl 19:00
Månadsmöte
Lennart Castenhag håller föredrag om Fredrik 1 ettöringar.
"Mynt med spännande kungakronor".

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Måndagen den 20 mars kl 19:00 - Årsmöte
Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Lördag den 8 april kl 10:00 - 16:00 - Mynt- och frimärksmässa
Mynt- och frimärksmässa
i Kvarnsvedens Folkets hus i Borlänge
kl 10:00 - 16:00

Klicka här för att läsa mer

›› 2017: Måndagen den 24 april kl 19:00
Månadsmöte
Birgitta Sandström håller föredrag om medaljer.
"Dom stora internationella utställningarna del 2".

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Måndagen den 15 maj kl 18:00 - Styrelsemöte
Styrelsemöte

›› 2017: Måndagen den 15 maj kl 19:00
Månadsmöte
Ev. en stor listauktion.

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter

›› 2017: Måndagen den 21 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Birgitta Sandström, Industriutställningar + Styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2017: Måndagen den 18 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Lennart Castenhag, Skillingmynt, Gustav IV Adolf

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2017: Måndagen den 16 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: I dagsläget ej klart,Eventuellt en Mynthandlare eller föredrag

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2017: Måndagen den 20 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Börje Persson om Amerikanska dollar + Styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2017: Måndagen den 18 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julmöte med julklappsbyte och ett föredrag om lokala mynt, terminsavslutning

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2018: Måndagen den 15 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion. Baklänges.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2018: Måndagen den 19 februari kl 19:00 - Styrelsemöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Leif Andersson om lokalmynt + styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 19 mars kl 19:00 - Årsmöte
Månadsmöte (årsmöte)

Kvällens tema: Årsmöte med val av styrelse + landgång

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2018: Måndagen den 16 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Lennart Castenhag håller föredrag om medeltida myntningen + medeltida mynt

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 14 maj kl 19:00 - Styrelsemöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Styrelsemöte, Mynthandlare Håkan Johansson kommer att sälja och håller ett spännande föredrag

- Kaffe med dopp
- Liten intern auktion
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 20 augusti kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Leif Andersson om annorlunda betalningsmedel.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 17 september kl 19:00 - Jubileumsmiddag - OBS! Annan plats
Jubileumsmiddag för att fira att klubben fyller 40 år, samt månadsmöte

Plats: Tuna krogen kl 19:00 i Åselby i Borlänge. Mer info i höstens Myntmasen.

›› 2018: Måndagen den 15 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Birgitta Sandström om Selma Lagerlöfs medaljer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 19 november kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Lennart Ström om "Carl XVI Gustaf på reguljära mynt" + styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

I samarbete med Folkuniversitetet

›› 2018: Måndagen den 17 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julklappsbyte + auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 21 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: information kommer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 18 februari kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: information kommer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning
- Styrelsemöte

›› 2019: Måndagen den 18 mars kl 19:00 - (årsmöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: information kommer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning
- Årsmöte

›› 2019: Måndagen den 15 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: information kommer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 13 maj kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: information kommer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning
- Styrelsemöte

›› 2019: Måndagen den 19 augusti kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Leif Andersson om aktiebrev

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 16 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Birgitta Sandström om konstnärinnan Lea Ahlborn.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 21 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Lennart Castenhag om den medeltida penninghistorien  i Hessen.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 18 november kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor baklängesauktion + styrelsemöte kl 18:00.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2019: Måndagen den 16 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Mynthandlare Håkan Johansson och ett intressant föredrag.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 20 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: saknas ännu

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 17 februari kl 19:00 - (även styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: saknas ännu

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 16 mars kl 19:00 - (även årsmöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte med smörgåstårta och ett föredrag av Bengt Rosen om aktiebrev och obligationer.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 20 april kl 19:00 INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor baklängesauktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 18 maj kl 19:00 - (även styrelsemöte) INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: saknas ännu.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 17 augusti kl 19:00 INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: saknas ännu

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 21 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: upptakt och bytesaktiviteter

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 19 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag om Coronamynt.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2020: Måndagen den 16 november kl 19:00 (samt styrelsemöte)
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor baklängesauktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

- Styrelsemöte kl 18:00

›› 2020: Måndagen den 21 december kl 19:00 - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Julklappsbyte och Julfika

- Föreläsning av Misabs Dan Carlberg om polletter med dalaanknytning
- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 18 januari kl 19:00 - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Lokala valutor del 2

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 15 februari kl 19:00 - (även styrelsemöte) - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor baklänges auktion.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 15 mars kl 19:00 - (även årsmöte) - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte med smörgåstårta

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 19 april kl 19:00 - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Primitiva betalningsmedel

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 17 maj kl 19:00 - (även styrelsemöte) - INSTÄLLT pga. corona
Månadsmöte

Kvällens tema: Eventuellt en Mynthandlare

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 30 augusti kl 19:00 - Endast styrelsemöte
Endast styrelsemöte

›› 2021: Måndagen den 20 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag av Dan Carlberg (Dalarnas äldre polletter med fördjupning på Stora Kopparberg

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 18 oktober kl 19:00 - Även årsmöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte med val av styrelse.

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 15 november kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2021: Måndagen den 20 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julmöte med stor auktion

- Julklappsbyte
- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Liten intern auktion
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 17 januari kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 21 februari kl 19:00 - Även styrelsemöte (kl. 18.00)
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 21 mars kl 19:00 - Även årsmöte
Månadsmöte

Kvällens tema: Årsmöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 11 april kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 16 maj kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 15 augusti kl 19:00 - Även styrelsemöte Kl 18.00
Månadsmöte

Kvällens tema: Styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 19 september kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Stor auktion (ta med objekt) - Skicka listor till Ordförande

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Söndagen den 2 oktober - Bussresa till Stockholm Numismatika
Klubbresa

Tema: Bussresa till Stockholm Numismatika

›› 2022: Måndagen den 17 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Eventuellt en Mynthandlare

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 21 november kl 19:00 - Även styrelsemöte Kl 18.00
Månadsmöte

Kvällens tema: Styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 19 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julmöte med Julklappsbyte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2023: Måndagen den 21 augusti kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Upptakt + sommarens fynd

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2022: Måndagen den 18 september kl 19:00 - Även styrelsemöte kl. 18.00
Månadsmöte

Kvällens tema: Leif .A talar om klubben 45 år

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2023: Måndagen den 16 oktober kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Lennart Ström om dubbelvalörer

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2023: Måndagen den 20 november kl 19:00 - Även styrelsemöte kl. 18.00
Månadsmöte

Kvällens tema: Föredrag + styrelsemöte

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning

›› 2023: Måndagen den 18 december kl 19:00
Månadsmöte

Kvällens tema: Julklappsbyte och föredrag

- Kaffe med dopp
- Bytesaktiviteter
- Mynttillbehörsförsäljning