Falu­-Borlänge Myntklubb vill tacka för förtroendet och den stora äran att vi fick förfrågan om att arrangera Svenska Numismatiska Föreningens årsmöteshelg här i Dalarna 2015

Årsmöteshelgen kommer alltid att finnas som en stor minnesvärd händelse i klubbens historia

Borlänge 8 juli 2015

Falu-­Borlänge Myntklubb
Anette Lyngeberger / Ordförande


Tackbrev från SNF för myntklubbens engagemang
Tackbrev från SNF
Falu-Borlänge Myntklubbs styrelse presenterar myntklubben
Styrelsen presenterar klubben

Falu-Borlänge Myntklubb tilldelas SNFs hedersgåva Ekorren
Ordföranden delar ut SNFs hedersgåva i silver, den så kallade Ekorren; "För väl utfört arbete i samband med med
föreningens årsmöte i Falun" till Hans Sundqvist, Leif Andersson, Anette Lyngeberger, Tomas Schütt (saknas på bild),
Anders Dahlström och Björn Lindqvist.