2019 är det dags för Falu-Borlänge Myntklubb att arrangera MIM-träffen

Klicka här för resultat från auktionen samt bilder från MIM-träffen

Den kommer att gå av stapeln lördag den 16 Mars kl. 10.00 - 16.00, i Soltorgsskolan Aula i Borlänge.Masergatan 20 (Karta på hemsidan)

09:00 öppningsdags
10:00 – 11:30 visning av objekt
11:30 – 12:30 auktion del 1
12:30 – 13:30 lunch
13:30 – auktion del 2

Alla sju klubbarna skall bidra med mellan 50 och 70 objekt.

Inlämnade objekt skall vara både intressanta och säljbara. Gärna lite blandat: Svenskt och utländskt, mynt, sedlar, medaljer polletter, litteratur eller annat med numismatisk koppling.

Det är långt kvar till mars, men alla listor skall vara klara och inskickade till Falu-Borlänges Myntklubb senast den 1 februari så att en komplett auktionslista kan distribueras till samtliga klubbar i god tid. Listor (i Word, Excel eller skrivna direkt i mejlet) skickas till: Thomas Schütt thomasschutt@hotmail.com Tel: 070-0483204

Respektive klubbs numrering:
Sigtuna nr 101-199
Katrineholm nr 201-299
Eskilstuna nr 301-399
Strängnäs nr 401-499
Uppsala nr 501-599
Stockholm nr 601-699
Falu-Borlänge nr 701-799

Kan du närvara på träffen så är inträdet 60 kronor, då ingår en utsökt lunchbuffé från Knattebo Catering! Gratis kaffe o bulle hela dagen.

Varje klubb anmäler antal deltagare senast den 1 mars. thomasschutt@hotmail.com (Skriv även deras namn för att undvika dubbelbokningar om man är med i flera klubbar) Regler och villkor: Varje klubb ansvarar för sina inlämnares objekt avseende beskriven identitet, äkthet och att kvalitetssättning inklusive ärliga anmärkningar om betydande skador och åverkan följer hygglig Sverige-norm.

Vidare ska varje klubb förpacka och med objektnummer enligt ovan märka "sin klubbs objekt i den ordning man förtecknar dem".

Varje klubb utser EN namngiven ansvarig att medtaga listade objekt, lägga ut dem vid visningen, bevaka dessa samt avhämta efter avslutad auktion eventuella osålda objekt för retur till inlämnare.

Om böcker, sedlar, förordningar o.dyl. otympligt förtecknas är det lämpligt att numrera med papperslappar som läggs i skrifterna eller i skyddande omslag. Använd helst INTE självhäftande etiketter direkt anbringade på pappers-objekt eftersom det medför bestående, skadliga fläckar.

Närvarande anbudsgivare, även de som bjuder för frånvarandes räkning, ansvarar för att kontant betalning sker samt att inropade objekt avhämtas direkt i anslutning till avslutad auktion.

Under ovannämnda förutsättningar beaktar inte arrangörsklubben några reklamationer. Auktionisten från arrangörsklubben korar vinnande bud och vid oklarheter bedömer om budgivning ska förnyas.

Efter avslutad auktion sker klubbvis redovisning, varefter varje klubb fördelar nettobehållningen (Dvs klubbat pris minus 10 procent till arrangörsklubben) till sina inlämnare.

Vi önskar er mycket välkomna till en trevlig numismatisk dag.

Spara denna sida som PDF