En mycket livaktig Myntklubb dubbeljubilerar

Starten var lite försiktig och trevande. Men 25 år senare kan jubilerande Falu-Borlänge Myntklubb glädjas åt ett 80-tal medlemmar och en stabil styrelse.

På måndagen firade 31 av Myntklubbens medlemmar de första 25 åren. Det firades med en trevlig jubileumsmiddag på restaurang Hantverksbyn. Klubben har växt väldigt mycket under de senaste 10 åren konstaterar Anette Lyngeberger som i snart 20 år varit Myntklubbens sekreterare. En annan trotjänare i styrelsen är kassören David Lindholm som även han har haft sitt uppdrag i närmare 20 år. Det har varit en stabil styrelse under alla år fortsätter Anette Lyngeberger som konstaterar att Falu-Borlänge Myntklubb i februari fick sin tredje ordförande. Roy Nelson som startade klubben för 25 år sedan, åtta personer hade mött upp vid det första mötet som 1978 hölls i Falun var också Myntklubbens förste ordförande. Han ersattes av Leif Andersson som i februari i år, som efter 20 år på posten, lämnade över till Leif Qvistberg. Tredje måndagen i varje månad har Falu-Borlänge Myntklubb möte i Liljegården. I regel deltar 25 till 30 medlemmar i månadsmötena. Myntklubben har även en internetsida och ett medlemsblad. Om vi skulle önska något för de närmaste 5 åren vore det en föryngring. Vi har få juniorer i klubben, för tillfället är det bara tre, säger Anette Lyngeberger.

När du läst detta så tycker du förståss att jag måst skrivit något fel, men nej. Jag fann denna notis i tidningen och se så här skrev man om oss när vi firade 25-års jubileumet. Jag tycker att det är en fantastisk liknelse och lika kunde vi skriva nu när vi firade 35-års jubileumet med några smärre justeringar. Jubileumet firades på restaurangen Liljan, vi var lika många som firade och vi har samma stora medlemsantal även i dag, vilket vi kan glädjas åt och är en mycket aktiv förening med i snitt samma antal månadsmötesbesökar. Detta kan vi glädjas åt, enär andra myntföreningar lever en mycket tynande tillvaro och många har också upphört. Det var en fantastiskt trevlig och gemytlig jubileumskväll på Liljan och nu blickar vi framåt och hoppas på fler jubileumsår. Klubbkvällarna avhålles på Liljegården i Borlänge tredje måndagen i månaden utom juni o juli. För närvarande håller vi också på och planerar för vår sussé Myntmässan under mars månad 2014. Det blir den femte i ordningen.

Leif Andersson
Mynt-masens redaktör


Sammanfattning av jubileumsmiddagen

En mycket delikat och superb jubileumssupé serverades de 31 deltagande medlemmarna. Leif Andersson berättade och gav historiska återblickar i myntklubbens verksamhet under åren och framför allt kring Mynt-masems tillkomst, innehåll och utveckling. Leif har varit Myntklubbens ordförande under 20 år och dessutom redaktör och idégivare till klubbtidningen sedan dess första utgivning under namnet Mynt-masen för 30 år sedan. Anette Lyngeberger tackade å klubbens vägnar Leif för hans insatser i myntklubben genom åren. Som bevis på uppskattning och med en förhoppning om fortsatt engagemang överlämnades en fin bukett blommor till Leif.

Björn Lindqvist
FBMK-sekreterare


Falu-Borlänge Myntklubbs styrelse

Styrelsen Falu-Borlänge Myntklubb
Björn Lindqvist Sekr. Hans Sundqvist Kassör Anette Lyngeberger Ordf.
Leif Andersson Mynt-masen redaktör. Anders Dahlström o Tomas Schütt ledamöter.


Jubileumsmiddagen

Jubileumsmiddag
31 Medlemmar väntande på Jubileumsmiddagen.

Foto: Lennart Castenhag