Svenska Numismatiska Föreningens Årsmöte 2015 i Falun

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     måndag, 15 december 2014, 19:49

SNF har förlagt sitt Årsmöte till Grand Hotel i Falun 9 -10 maj 2015.

SNF har gett i uppdrag Falu-Borlänge Myntklubb att planera detta årsmöte.

För information se Svensk Numismatisk Tidskrift nr 1 + 2 2015

www.numismatik.se


Information om det gemensamma klubbmötet den 13 september

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     tisdag, 19 augusti 2014, 07:56

Nu har det tillkommit lite information om det gemensamma klubbmötet för Gävle-, Hälsingland- och Dalaområdet den 13 september, vänligen notera att anmälan skall ha kommit in senast den 5/9.

Läs mer här: Möten (klicka därefter på "2014: Lördag den 13 september kl 10:00-16.00")


Lyckad Myntmässa 2014!

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     onsdag, 23 april 2014, 20:11

Falu- Borlänge Myntklubbs myntmässa genomfördes lördag den 29 mars. Myntmässan var den femte i ordningen sedan starten 2010.

Myntmässan var i år för första gången förlagd till nya lokaler i Maserskolan. Skolans rymliga aula användes som utställningslokal. Vi hade också tillgång till annat utrymme i anslutning till aulan där vi fick plats med en liten café-hörna med servering av kaffe, bröd, smörgåsar m.m.

Tio externa myntutställare fanns på plats. Ett 40-tal utställningsbord med ett rikt utbud av numismatiska objekt m.m. var fördelade på de externa myntutställarna och sju av klubbens egna medlemmar.

Myntmässan blev välbesökt och mycket lyckad, säger Thomas Schütt, ansvarig i mässkommittén.

– Vi har rott mässan i hamn och har summerat till över 130 besökare, vilket är nära dubbelt mot förra året och vi har därmed infriat våra högt ställda förväntningar på årets mässa.
– Vi är väldigt nöjda med arrangemanget som helhet och inte minst med lokalen som är förträfflig, ljus och fräsch och helt enkelt passade våra behov perfekt.

tilllägger Thomas

Det fanns ett stort utbud av mynt som tillgodoser de flesta intresse- och smakinriktningar för myntsamlare oavsett hur avancerad man är. Den som är intresserad eller specialiserad på kopparmynt från 1900-talet eller 1700-talet, silvermynt från 1800-talet eller har intresse av mynt som utgivits under en viss konungs tid t.ex. Karl IV Johan har mycket att upptäcka och frestas av. Är man intresserad av ännu äldre mynt kan en klipping eller en brakteat gå att finna. Bland alla utländska mynt kan en Cent eller Morgandollar, Centavos, Farthing, Yen, Dinar, Real, Rupee, Franc, Forint, Thaler eller Kopek vara det som främst fångar ens intresse. Den som är speciellt intresserad av sedlar, medaljer, polletter e.dyl. borde också haft en bra behållning av mässan.

Särskilda utställningsmontrar visades upp av medlemmar i FBMK med Annorlunda betalningsmedel från världens alla hörn. Dessutom ställdes ett stort antal vykort ut, med lokal anknytning, för beskådan i form av äldre byggnader m.m. med olika motiv från Borlänge.

Ett lotteri med fina priser anordnades. Första pris var ett 10 kr guldmynt från 1870-talet. Lycklig vinnare blev en man från Fagerstatrakten. Ytterligare 11 numismatiska priser lottades ut under dagen.

– Jag vill tacka FBMK:s styrelse, medhjälparna i mässkommittén och alla medlemmar som har hjälpt till och bidragit till att vi kunnat genomföra årets myntmässa på ett framgångsrikt sätt.
– Mässkommittén har också för avsikt att anordna Myntmässa i Borlänge även 2015, vilket vi ser fram emot och drar upp riktlinjerna mot inom kort

avslutar Thomas

Se bilder från mässan som lagts ut på hemsidan

Björn Lindqvist
FBMK:s sekreterare


Myntmässa 2014

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     onsdag, 5 februari 2014, 05:14
MYNTMÄSSAN, 2014

Varmt välkomna att besöka Falu-Borlänge myntklubbs
myntmässa 29 mars 2014, kl 10–16.


Vi arrangerar myntmässan för femte året och den blir större än tidigare år.

Ett tiotal externa mynthandlare/utställare kommer att finnas på plats. Vi kan garantera ett brett utbud av nu- mismatiska objekt. Bland de väletablerade utställarna kan nämnas Hamrin & Svahn, Skaring, Abaxa, Håkan Johansson och Nilsson mynthandel.

Nyheter 2014:
• Nytt för i år är att vi kommer att hålla till i en annan lokal än FBMK:s klubblokal. Maserskolans aula blir mässlokal den här gången.
• Nytt för i år är att vi anordnar ett eller fler myntlotterier där summan av vinsternas värde kommer att motsvara lotteriets intäkter så nära det är möjligt.
• Nytt för i år är att FBMK:s medlemmar kommer att ställa ut Numismatiska föremål, Annorlunda betal- ningsmedel, Lokalmynt m.m. i en uppbyggd monter.
• Nytt för i år är också en Vykortsutställning där ett stort antal Vykort med Borlängemotiv visas upp.

Myntmässans kontaktpersoner:
Thomas, Tfn: 073-048 32 04
Björn, Tfn: 076-104 80 65
Anders, Tfn: 070-574 52 62
Anette, Tfn: 070-638 52 52

Information:
FBMK:s Myntmässa 2014

När: Lördag 29 mars, kl. 10–16
Lokal: Maserskolans aula, Hagavägen 70, Borlänge
Vägbeskrivning: Från centrum: Åk rondellen (nära hotell Galaxen och folkets hus) över järnvägen in på Hagavägen (Hagalund). Åk Hagavägen rakt fram c:a 700 m. Du kommer passera ytterligare en rondell och kommer att se Soltorgsskolan på vänster sida. Maserskolan ligger mitt emot Soltorgskolan på höger sida om vägen.

Övrigt:
• Entréavgift: 20 kr
• Kaffe och smörgås m.m. går att köpa i mässlokalen
• Mat: Vi tipsar på matställen i Borlänge

Arrangör: Falu-Borlänge myntklubb

Varmt välkomna!


Klicka här för att ladda ner denna information som en PDF-filMyntmässa i Borlänge, den 29 mars 2014

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     torsdag, 5 december 2013, 10:33   (1 kommentarer)

Myntmässa 2014

Då har det återigen blivit dags för vår årliga myntmässa, för femte året i rad! Mässan kommer att gå av stapeln den 29 mars 2014, och mer information om den kommer snart! :-)


Falu-Borlänge Myntklubbs 35-årsjubileum!

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     torsdag, 5 december 2013, 10:33

En mycket livaktig Myntklubb dubbeljubilerar

Starten var lite försiktig och trevande. Men 25 år senare kan jubilerande Falu-Borlänge Myntklubb glädjas åt ett 80-tal medlemmar och en stabil styrelse.

På måndagen firade 31 av Myntklubbens medlemmar de första 25 åren. Det firades med en trevlig jubileumsmiddag på restaurang Hantverksbyn. Klubben har växt väldigt mycket under de senaste 10 åren konstaterar Anette Lyngeberger som i snart 20 år varit Myntklubbens sekreterare. En annan trotjänare i styrelsen är kassören David Lindholm som även han har haft sitt uppdrag i närmare 20 år. Det har varit en stabil styrelse under alla år fortsätter Anette Lyngeberger som konstaterar att Falu-Borlänge Myntklubb i februari fick sin tredje ordförande. Roy Nelson som startade klubben för 25 år sedan, åtta personer hade mött upp vid det första mötet som 1978 hölls i Falun var också Myntklubbens förste ordförande. Han ersattes av Leif Andersson som i februari i år, som efter 20 år på posten, lämnade över till Leif Qvistberg. Tredje måndagen i varje månad har Falu-Borlänge Myntklubb möte i Liljegården. I regel deltar 25 till 30 medlemmar i månadsmötena. Myntklubben har även en internetsida och ett medlemsblad. Om vi skulle önska något för de närmaste 5 åren vore det en föryngring. Vi har få juniorer i klubben, för tillfället är det bara tre, säger Anette Lyngeberger.

När du läst detta så tycker du förståss att jag måst skrivit något fel, men nej. Jag fann denna notis i tidningen och se så här skrev man om oss när vi firade 25-års jubileumet. Jag tycker att det är en fantastisk liknelse och lika kunde vi skriva nu när vi firade 35-års jubileumet med några smärre justeringar. Jubileumet firades på restaurangen Liljan, vi var lika många som firade och vi har samma stora medlemsantal även i dag, vilket vi kan glädjas åt och är en mycket aktiv förening med i snitt samma antal månadsmötesbesökar. Detta kan vi glädjas åt, enär andra myntföreningar lever en mycket tynande tillvaro och många har också upphört. Det var en fantastiskt trevlig och gemytlig jubileumskväll på Liljan och nu blickar vi framåt och hoppas på fler jubileumsår. Klubbkvällarna avhålles på Liljegården i Borlänge tredje måndagen i månaden utom juni o juli. För närvarande håller vi också på och planerar för vår sussé Myntmässan under mars månad 2014. Det blir den femte i ordningen.

Leif Andersson
Mynt-masens redaktör


Sammanfattning av jubileumsmiddagen

En mycket delikat och superb jubileumssupé serverades de 31 deltagande medlemmarna. Leif Andersson berättade och gav historiska återblickar i myntklubbens verksamhet under åren och framför allt kring Mynt-masems tillkomst, innehåll och utveckling. Leif har varit Myntklubbens ordförande under 20 år och dessutom redaktör och idégivare till klubbtidningen sedan dess första utgivning under namnet Mynt-masen för 30 år sedan. Anette Lyngeberger tackade å klubbens vägnar Leif för hans insatser i myntklubben genom åren. Som bevis på uppskattning och med en förhoppning om fortsatt engagemang överlämnades en fin bukett blommor till Leif.

Björn Lindqvist
FBMK-sekreterare


Falu-Borlänge Myntklubbs styrelse

Styrelsen Falu-Borlänge Myntklubb
Björn Lindqvist Sekr. Hans Sundqvist Kassör Anette Lyngeberger Ordf.
Leif Andersson Mynt-masen redaktör. Anders Dahlström o Tomas Schütt ledamöter.


Jubileumsmiddagen

Jubileumsmiddag
31 Medlemmar väntande på Jubileumsmiddagen.

Foto: Lennart Castenhag


Vårkänslor hos Falu-Borlänge Myntklubb

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     torsdag, 25 april 2013, 14:28

Äntligen har våren börjat komma även till Borlänge, det firar vi med en liten uppdatering av hemsidan! :)

Lördagen den 6 april anordnade Falu-Borlänge Myntklubb den årliga Myntmässan, vilket återigen blev en väldigt lyckad tillställning! Ett par bilder finns i vårt fotoalbum, följ denna länk!


Vi bjuder in till myntmässa i Borlänge, den 6 april 2013

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     tisdag, 27 november 2012, 06:16   (1 kommentarer)

Myntmässa 2013
Då har det återigen blivit dags för oss att anordna en myntmässa! Myntmässan går av stapeln den 6 april 2013 kl. 10:00-16:00 i vår lokal i centrala Borlänge. Adressen finner ni i inbjudan, välkomna!
Ni kan se inbjudan här nedan, eller ladda hem den som PDF.


Ny hemsida!

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     lördag, 13 oktober 2012, 23:15   (2 kommentarer)

Välkommen till vår nya och omarbetade hemsida! Vår hemsida har idag genomgått en stor förändring rent tekniskt sett, men vi har dock försökt att hålla kvar den "känsla" som fanns i originalsidan - som stöptes så bra av den forna medlemmen Lars-Erik Johansson. Orginalsidan finns dessutom kvar för beskådning här:
http://www.fb-myntklubb.se/old/index.php (den kommer dock inte att uppdateras mer)


Myntmässan 2012

Skrivet av Falu-Borlänge Myntklubb     lördag, 31 mars 2012, 17:18

Lördagen den 31 mars 2012 anordnade Falu-Borlänge Myntklubb den årliga Myntmässan, vilket blev en väldigt lyckad tillställning! Ett par bilder finns här!